We Wspólnocie każdy jest potrzebny i każdy jest na „miejscu”.

Modlimy się wspólnie prosząc Boga o światło, poznanie kierunku naszego działania i sposobów realizacji Misji jaką jest głoszenie Dobrej Nowiny. Kto poznał Boga Żywego, kto doświadczył jego Łaski i obecności nie może o tym nie mówić! Nie może nie dzielić się z innymi tym doświadczeniem. W naszej Wspólnocie mamy mocne poczucie Bożej opieki i Obecności Ducha Świętego pośród nas.

Co chwila w sercach rodzi się pytanie: Jak Ci dziękować Panie za niewysłowione dary jakimi nas obdarzasz? Diakonie działające w Naszej Wspólnocie są taką próbą podziękowania i zrodziły się z poczucia ogromnej wdzięczności. Tobie Chwała i Cześć Panie! Na wieki wieków Amen.

W każdej chwili można się dołączyć do każdej formy służby.

(ryc. Domenico Campagnola, 1518)