Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

(Mt 11:28-30)

      Umiłowani w Panu Bracia i Siostry. Darem jest modlitwa wstawiennicza w Waszych intencjach. Dziękujmy Panu za ten dar niewysłowiony, za Jego łaskę i Miłość jaką wypełnia Wasze serca otwierając je na potrzeby bliźnich. Jego Źródło łask nieprzebrane, a Jego Miłość Wielka i Wszechpotężna. Jego słowo jest silniejsze niż Miecz obosieczny i przecina wszystko.

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

(Hbr 4:12-13)

To On, nasz Pan Jezus zanosi nasze prośby i błagania przed Tron Boga Ojca i to On wstawia się w naszych Intencjach. On jest wśród nas, gdy się modlimy. A to oznacza, że modlimy się z Nim. Nie jest gdzieś daleko, tylko jest pośród nas, z nami, w naszych sercach. A jakie są te nasze serca? Czy czyste i gotowe, aby go przyjąć, aby w nich zamieszkał i miał swój Tron? Spróbujmy je oczyścić poprzez wyznanie swoich grzechów przed Panem w sakramencie spowiedzi, poprzez przebaczenie tym wszystkim, którzy tego przebaczenia oczekują i przyjmijmy Pana Jezusa do swego serca w Eucharystii.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

(Mt 6:14-15)

Gdy to uczynimy, wtedy nie tylko nasze serce, ale i dusza dozna oczyszczenia i nie pójdzie na zatracenie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym dlaczego pomimo modlitw cierpicie psychicznie i fizycznie? Może niejednokrotnie myśleliście, że Pan Bóg nie wysłuchuje Was. Ale mylicie się, gdyż On zawsze Was słucha i jak Dobry Pasterz troszczy się o każdą owieczkę. On na początku uzdrawia, to co najważniejsze – Waszą duszę, ratując ją od zatracenia, od piekła.
Czy po śmierci ciało trafia do nieba?
– Nie. Trafia tylko dusza.
A więc na początku uzdrówmy nasze dusze, a potem, gdy będziemy wypełniać słowa Pana, On Sam, jeśli tylko taka Jego Święta Wola, uzdrowi nasze ciało. Bo dla tych owiec, które słuchają głosu Pasterza, Dobrego Pasterza, Pan ma pożywienie i wiele łask, troszczy się i chroni przed złem i nie pozwoli, aby żadna owca zagubiła się. Zostawi dziewięćdziesiąt dziewięć i pójdzie szukać tej jednej.

Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

(Mt 18:12-14)

Zastanówcie się w sercu, w milczeniu, przed Panem w Tabernakulum, jaką intencję chcecie wpisać i którą drogą pragniecie kroczyć. Czy tą, którą jest sam Jezus? On rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

(J 14:6)

A My mamy Wolną Wolę. Najpiękniejszy Dar od Boga Ojca Naszego Stwórcy. To dzięki niemu nie jesteśmy niewolnikami, ale jesteśmy wolni. I to tylko i wyłacznie od nas zależy, czy będziemy zbliżać się ku Bogu, czy oddalać się od Niego. Bóg jest Mocą, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

(Flp 4:13)

Zatem każdy z nas może wyznać, że: „Tylko Jezus jest Moim Panem i tylko Jemu służyć będę.”

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

(J 20:28)

(za pozwoleniem Wspólnoty „Genezaret 21.37”)

obraz: Giovanni di PaoloThe Presentation of Christ in the Temple (Ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni),  ok. 1435